Nationalmuséum, Stockholm
Röhsska Muséet, Göteborg
Malmö Museum
Kulturen, Lund
Kunstindustrimuseum, Köpenhamn

GLENN
Född 1952
Utbildning Strålnäs 1970-74
Guldsmedgesäll 1975
Egen verksamhet och atelje sedan 1977
Mästarbrev 1985


Representerad
Stipendier
Utställningar
Länkar

©Elmqvist&Roll