MARIA
Född 1957
Guldsmedsskolan, Köpenhamn 1975-1979
Gesällbrev, Guldsmed 1979
Aftonskolan, Konstfack 1979-1981
Egen Atleje i Stockholm sedan 1985


Representerad
Stipendier
Utställningar
Länkar

Konstnärsnämndens 1-åriga
Konsthantverkets vänners stipendium
Marianne & Sigvard Bernadottes Stipendium
Svenska Frimurarordens stipendium
Konstnärsnämndens 10-åriga stipendium
©Elmqvist&Roll