Nutida svenskt silver 1963-2003, Stockholm
Kraft, 159 Konsthantverkare, Gustavsberg

GLENN
Född 1952
Utbildning Strålnäs 1970-74
Guldsmedgesäll 1975
Egen verksamhet och atelje sedan 1977
Mästarbrev 1985


Representerad
Stipendier
Utställningar
Länkar

©Elmqvist&Roll