Huvudsakligen arbetar vi på beställning utifrån kundens önskemål. Man får kanske inte alltid som man vill eller tror att man vill, men med all vår samlade erfarenhet i bagaget känner vi oss väldigt trygga med vårt arbetssätt. Det är sällan några problem med ide´ och utformning, bara roliga utmaningar.

Vi arbetar också gärna med kundens eget material, gör något nytt av det som känns passe´. Förflyttar gamla smycken genom tid till nya generationer.

Vi arbetar ogärna, vår samtid till trots, via ”nätet”. Att arbeta direkt med kunden har visat att ett personligt möte och en bra dialog ger den absolut bästa förutsättningen för ett lyckat slutresultat.