GLENN ROLL

Född 1952

Utbildning:
Sveriges juvelerare och
guldsmedsförbunds skola i
Strålsnäs 1970 - 74
Guldsmedsgesäll 1975
Egen verksamhet sedan 1977
Mästarbrev 1985

MARIA ELMQVIST

Född 1957

Utbildning:
Guldsmedsskolan Köpenhamn
1975 - 79
Guldsmedsgesäll 1979
Aftonskolan Konstfack 1979-81
Egen verksamhet sedan 1985

REPRESENTERAD

Nationalmuseum Stockholm
Röhsska museet Göteborg
Malmö museum
Kulturen Lund
Konstindustrimuseet Köpenhamn

REPRESENTERAD

Nationalmuseum Stockholm
Röhsska Muséet Göteborg

STIPENDIER

Estrid Ericsons stiftelse 1983.
Konstnärsnämnden 1987, 1990,
1992, 1996.

STIPENDIER

Konstnärsnämnden 1989, 1991,
1992, 1993, 1995.
Konsthantverkets vänner 1991.
Marianne och Sigvard
Bernadottes stipendium 1992.
Svenska Frimurarordens
stipendium 1994.
Konstnärsnämndens 10-åriga
stipendium 1997.

UTSTÄLLNINGAR

i urval

En mångfald samlingsutställningar
1978 - 2017 arrangerade av
föreningen för Nutida Svenskt
Silver i USA, Ryssland, Kanada,
Japan, Indien, Frankrike, Tyskland,
Belgien, Spanien, Norge, Finland,
Danmark och Sverige.

Separatutställning, Stockholm 1985.
Samlingsutställning i Tokyo och
Osaka 1986.
Design Art, Berlin 1988.
Ting äger rum, Liljevalchs 1988.
Workshop Internationals,
Design Centrum, Berlin 1988.
Nordform, Malmö 1990.
Swedish design for the 90´s,
Indien 1990 - 91.
Silver till nytta och lust,
Nationalmuseum Stockholm1993.
Nordic Images, Nationalmuseum
Stockholm 1994-1995.
1st. Nordic Jewellery Triennale,
Nordiska länderna och Tyskland
1996 - 97.
Nutida Svenskt Silvers
Jubileums-utställning 1963-2003.
Kraft, 159 Konsthantverkare,
Gustavsbergs Konsthall 2005.
Dåtid-Nutid-Framtid, Nutida
Svenskt Silver 50 år, Hallwylska
2013.
Samlingsutställningar, Kamras/
Vida konsthall 1985-2015.
Samlingsutställning,
Galleri Nivå 125 Båstad 2015.
2xRoll+Elmqvist,
Steneby Konsthall 2016.
Mest smycken.....
Galleri Nordostpassagen 2019.

UTSTÄLLNINGAR

i urval

En mångfald samlingsutställningar
1985 - 2020 arrangerade av
Nutida Svenskt Silver i Sverige,
Norge, Finland, Danmark,
Tyskland, Frankrike, Belgien, Spanien, USA, Japan och Indien.

Samlingsutställning i Tokyo och
Osaka 1986.
Design Art, Berlin 1988.
Ting äger rum, Liljevalchs 1988.
Swedish design for the 90´s,
Indien 1990-91.
Separatutställning ”Effektsökeri”,
Stockholm 1991.
Silver till nytta och lust,
Nationalmuseum Stockholm 1993.
Nordic Images, Nationalmuseum
Stockholm 1994 - 95.
1st Nordic Jewellery Triennale,
Nordiska länderna och Tyskland
1996 - 97.
Swedish Contemporary Art,
Japan 1996 - 97.
4x4, Nutida Svenskt Silver 1997.
Silver & Filt tillsammans med
Pia Wallén, Stockholm 1999.
Nutida Svenskt Silvers
Jubileums-utställning 1963 - 2003.
Kraft, 159 Konsthantverkare,
Gustavsbergs Konsthall 2005.
Separatutställning ”Kedje-reaktion”, Stockholm 2007.
4x4:2, Nutida Svenskt Silver 2010.
Dåtid-Nutid-Framtid, Nutida
Svenskt Silver 50 år, Hallwylska
2013.
Samlingsutställningar, Kamras/
Vida konsthall 1985 - 2015.
Samlingsutställning,
Galleri Nivå 125 Båstad 2015.
2xRoll+Elmqvist,
Steneby Konsthall 2016.
Precious - samtida guldsmycken,
Galleri Sebastian Schildt 2019.
Mest smycken.....
Galleri Nordostpassagen 2019.